תריסי גלילה פנורמיים

תריסי גלילה פנורמיים
בליינד'ס הינה החברה היחידה אשר פיתחה תריס גלילה פנורמי מעוגל
למפתחים עגולים *ראה שרטוט להבהרה